Kloakservice til erhverv og landbrug

Vi kommer når der er brug for os. Ingen opgave er for lille eller for stor.


Erhverv

Gudenåens Kloakservice klarer alt fra forebyggende spuling af rør til faste aftaler omkring tømning af div. tanke - og vi kommer gerne i jeres ferielukning, så I undgår unødig driftstop og andre gener.

Vi tager os blandt andet af opgaver som:

 • Faste tømningsaftaler.
 • Tømning af olie- og fedtudskillere, sandfang m.m.
 • Rengøring af tanke og siloer med friskluftudstyr.
 • Forbyggende spuling af kloakrør når I holder ferielukket. 
 • Afhjælpning af driftproblemer - stoppede rør og afløb.
 • Lokalisering og dokumentation af rørskader.
 • Sugning af olie, boreslam, vand m.m. også farlig gods/ADR

Entreprenør

Gudenåens Kloakservice klarer alt fra spuling af rør og brønde samt tømning af tanke, til TV-inspektion og gennemgang af kloaksystemet ved projektaflevering eller rotteproblemer.


Vi tager os blandt andet af opgaver som:

 • Sugning/Spuling/Rodskæring af rør og brønde.
 • Rengøring septic- og trixtanke samt pumpestationer.
 • Tømning af olietanke, fedtudskillere, sandfang m.m.
 • Spuling for TV-inspektion - Vi kan køre i bundsand.
 • TV-Inspektion - Afleveres som rapport samt på DVD
  (se vores udstyr under TV-Inspektion)
 • Lokalisering af rørskader, skjulte brønde m.m.
 • Afhjælpning af rotteproblemer og lugtgener.
 • Grundvandssænkning med sugespidser.

Landbruget

Gudenåens Kloakservice klarer alt fra den faste årlige vedligeholdelse af markdræn og gyllerør til de akutte problemer som fx assistance ved udslip m.m.

Vi tager os blandt andet af opgaver som:

 • Spuling af gyllerør, markdræn, husstik m.m.
 • Rengøring af fortanke, gylletanke, brønde m.m.
 • Sugning af gylle og andre væsker ved evt. udslip
 • Afhjælpning af driftproblemer - stoppede rør og afløb
 • Afhjælpning af rotteproblemer og lugtgener
 • Afsætning af skjulte brønde og rør
 • Tømning af olieudskiller og sandfang
 • TV-inspektion af kloaknet i forbindelse med renovering

- Nyt fra Facebook -

8. May 2019

Kære kunde og samarbejdspartnere Vi er glade for at kunne informere om, at Gudenåens Kloakse…


19 9 1

Læs mere

20. Mar 2019

Så blev der leveret en ny flot slamsuger fra j. Hvidtved Larsen i Silkeborg. Vi glæder os til a…


58 13 5

Læs mere

18. Mar 2019

Så spules der rør der er lukket til i svinefedt, kræver lidt rengøring af slanger efterfølgende…


5 0 1

Læs mere

7. Mar 2019

Rengøring af okkerbassin.


17 0 3

Læs mere

21. Jan 2019

Lige en lidt anderledes opgave, rengøring af sporskifte ved jernbanen inden der skal service på…


21 0 6

Læs mere

14. Dec 2018


31 0 11

Læs mere
Top